Kółko   polonistyczne

 

Prowadząca:mgr Izabela Piotrowska

Dzień i godziny realizacji zajęć koła polonistycznego:

Wtorek:    godz. 1340 - 1425

                 godz. 1435 - 1520

 

Plan pracy kółka:

 

Celem koła polonistycznego prowadzonego w I semestrze Roku Szkolnego 2013/2014 będzie kształcenie i doskonalenie u uczniów umiejętności pracy z tekstem literackim. Praca z uczniem ma budzić jego zainteresowanie różnymi gatunkami literatury i zmierzać do znajomości terminów literackich. Ponadto, uczniowie będą doskonalić technikę czytania i czytanie ze zrozumieniem. Wychowankowie uczęszczający na zajęcia zostaną wyposażeni w elementarną wiedzę na temat samodzielnego tworzenia tekstu i jego zasad segmentacji. Zajęcia mają też za zadanie doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

 

Zadania realizowane na zajęciach koła polonistycznego zakładają realizację takich celów szczegółowych jak:

1. Poznanie różnych gatunków i terminów literackich.

2.Kształcenie i doskonalenie techniki czytania i umiejętności czytania ze zrozumieniem.

3.  Kształcenie i doskonalenie sprawności polonistycznej w zakresie samodzielnego konstruowania tekstów z uwzględnieniem zasad segmentacji.

4.Wdrażanie nowego słownictwa z jednoczesnym doskonaleniem poprawności językowej w zakresie słów znanych uczniom.

5.  Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

 

Tematyka zajęć dostosowana do indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz zadań będących realizacją celów ogólnych.

 
Template by Ahadesign Stworzone dzięki Joomla!