Sport to zdrowie 

W ramach podnoszenia sprawności ruchowej w bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych. Wychowanie fizyczne i sport jest bardzo ważnym czynnikiem w rozwoju dziecka upośledzonego.

Dzięki ruchowi rozwija podstawowe cechy motoryczności, kształtuje prawidłową postawę oraz pewne stereotypy ruchowe potrzebne w życiu codziennym. Dziecko upośledzone umysłowo czasami nie odbiega swoimi umiejętnościami ruchowymi od dziecka zdrowego. Jednakże, niektóre elementy ruchu przyswaja sobie wolniej i z większym trudem (np. utrzymanie równowagi dynamicznej, ma trudności koordynacyjne).

 

Wychowanie fizyczne w naszym Ośrodku realizowane jest w trzech kręgach oddziaływań ruchowych:

 
 • podczas zajęć lekcyjnych dla ogółu uczniów,
 • zajęć pozalekcyjnych – 6 godzin gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów mniej sprawnych i z wadami postawy, w której wykorzystuje się wszystkie metody i formy stosowane w powszechnym wychowaniu fizycznym,  a zakres możliwości zastosowania określonych ćwiczeń uzależnia się od rodzaju wady i upośledzenia.
 • zajęć dobrowolnych – 5 godzin pozalekcyjnych zajęć sportowych opłacanych przez MENiS, dla uczniów chcących doskonalić swoje umiejętności i technikę w wybranych dyscyplinach:
 

-         piłka nożna,

 

-         tenis stołowy

 

-         piłka koszykowa

 

-         pływanie.

 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się największym powodzeniem, ponieważ dzieci spędzały czas wolny tak jak lubią oraz osiągały coraz wyższe wyniki w danych dyscyplinach sportowych.

Swoimi umiejętnościami mogły rywalizować z zawodnikami na tym samym poziomie, na zawodach o randze regionalnej lub ogólnopolskiej.

 

W Ośrodku naszym działają dwie sekcje sportowe:

 
 • Olimpiady Specjalne – gdzie trenują i biorą udział w zawodach dzieci z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębszym,
 
 • Sprawni Razem – gdzie trenują i biorą udział w zawodach dzieci z upośledzeniem lekkim.
 

Dzięki takiemu podziałowi każde dziecko na zawodach ma możliwość zmierzenia swoich sił  z innymi zawodnikami o podobnych lub takich samych możliwościach, sprawdzenia swoich umiejętności oraz spotkań integracyjnych.

 

Uczniowie nasi brali udział w zawodach regionalnych:

 
 • piłki nożnej – chłopców starszych i młodszych,
 • piłki koszykowej,
 • tenisa stołowego,
 • pływania,
 • lekkoatletyki,
 • biegów przełajowych.
 

We wszystkich dyscyplinach uczniowie mieli dobre i bardzo dobre wyniki.

 

Osiągnięcia na szczeblu regionalnym były nagradzane medalami, dyplomami i upominkami, natomiast najlepsi wyjechali na zawody o szczeblu ogólnopolskim (VIII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Warszawie – na które wyjechało 2 uczniów).

 

Ponadto w internacie odbył się Turniej Tenisa Stołowego.

 

1
11
2
22
3
33
4
44
5
55
6
66
7
77
8
88
9
99

 
Template by Ahadesign Stworzone dzięki Joomla!